سبد خرید 0 تومان

مجوزها

مجوزهای فروشگاه آتی مارت


 

کارت گواهی عضویت انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه های اینترنتی تهران

کارت عضویت احمد ایروانی آبباریکی با سایت آتی مارت در انجمن صنفی فروشگاه های اینترنتی تهران

بدینوسیله گواهی می شود که سایت آتی مارت با آدرس ati-mart.com به مالکیت جناب آقای احمد ایروانی آبباریکی به عضویت انجمن صنفی کارفرمایی فروشگاه های اینترنتی شهر تهران پذیرفته شده است و در راستای توسعه و ارتقا تجارت الکترونیک در کشور گام برمی دارد.

دارنده این پروانه با رعایت اساسنامه انجمن صنفی می تواند از مزایای قانونی آن در مدت اعتبار از تاریخ صدور بهره مند گردد.

گواهی فوق مهر شده و به امضای دبیر انجمن و رییس هیات مدیره انجمن رسیده است.


 

عضو اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی

فروشگاه آتی مارت عضو اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی بوده و دارای پروانه کسب به شناسه (شماره صنفی) 0467712110 می باشد.

آتی مارت عضو اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی | لوگوی اتحادیه فروشگاه های لوازم خانگی و آپارتمانی

جواز کسب و پروانه کسب فروشگاه لوازم خانگی ایرانی آتی مارت با مدیریت احمد ایروانی آبباریکی

جواز کسب فروشگاه آتی مارت در رسته شغلی خرده فروشی و توزیع انواع لوازم خانگی مصنوعات نفت سوز، گاز سوز و الکتریکی و برقی.

آقای احمد ایروانی مجاز می باشد بر اساس قانون نظام صنفی و مقررات مربوط، در آدرس فوق که کروکی و نقشه محل آن در صفحه تماس با فروشگاه آتی مارت نیز آورده شده است واحد صنفی دایر نماید.میتونم راهنماییتون کنم؟